Even voorstellen.

Op 7 juli 1966 werd ik (Arida Stomps - Petiet) te Gorinchem geboren. Na mijn middelbare school behaalde ik mijn diploma ‘Kinder - jeugdverzorgster en pedagogisch medewerkster’. Daarna heb ik met veel plezier de opleiding tot B- verpleegkundige en de Leraren Opleiding Verpleegkunde in Leusden afgerond. Al met al opleidingen waar ik veel aan heb gehad voor wat betreft het omgaan met grotere groepen kinderen / jeugdigen en het zich kunnen verplaatsen in de belevingswereld van kinderen / jeugdigen in de verschillende leeftijdsfasen. Naast het 'poppen gebeuren' ben ik al vele jaren met plezier aan het werk als ZZP-er in de (verpleegkundige) thuis zorg en als 'woon ondersteuner' en activiteitenbegeleidster op een PG afdeling.

Vanuit mijn belangstelling kwam ik in de (dans en) theaterwereld terecht. De eerste jaren als speelster bij verschillende theatergroepen zowel amateur als semiprofessioneel, Later ook in de rol van productie assistent, bestuurslid en souffleuse. Alles met even veel plezier! Tussen de bedrijven door volg ik nog altijd de verschillende cursussen op het gebied van theater, toneel, drama en clownerie. Ook het figureren of vertolken van een rol in een film doe ik graag. Films waaraan ik heb meegewerkt zijn o.a. Juliana, Foeksia de mini heks en Mirrewinter.


Bij toeval kwam ik in aanraking met het poppenspel. Hierdoor deed ik de ontdekking dat dit voor mij een ware passie was. Tijdens het poppenspel (straattheater) speel ik niet in, achter of voor een kast, maar in een decor. Dit maakt interactie met het publiek mogelijk en zal geen één voorstelling hetzelfde zijn. Naast het geven van poppentheatervoorstellingenverzorg ik workshops en cursussen op maat. Ik maak zelf de handpoppen, attributen, het decor en verder alles wat nodig is om de voorstelling te kunnen geven.

Ook het schrijven van lesbrieven behorende bij de verschillende voorstellingen doe ik graag.

De voorstellingen zijn een verkapte bewerking van een sprookje, of geschreven naar een bestaand kinderboek.

Een prettige bijkomstigheid is dat ik tijdens het spelen van een voorstelling een combinatie kan maken van enerzijds mijn theater/ clownerie ervaring en anderzijds mijn liefde voor het poppenspel. Waarbij interactie met het publiek even belangrijk is. Keer op keer is het voor mij een feest om een voorstelling te mogen geven. Het poppenspel is niet alleen mijn werk, mijn bedrijf of mijn hobby. Dit is mijn passie!

Meer weten over de verschillende voorstellingen? Kijk dan even onder de knop ‘voorstellingen’.