Voorwaarden


Een mooie voorstelling ontstaat in een samenspel van spelers en publiek. Ogenschijnlijk simpele zaken kunnen dit maken of breken. Mocht u een boeking overwegen verzoek ik u vriendelijk kennis te nemen van onderstaande punten. Deze hebben betrekking op de spel op en afbouw condities en voorzieningen voor het publiek. Dan heeft u meer zicht op deze voorwaarden en of u hieraan kunt voldoen.Voor het gehele contract kunt u hier natuurlijk naar vragen, zodat u deze, bij belangstelling vast in kunt zien.


Algemene Voorwaarden AridaPoppenTheater


1. Spel-, op- en afbouwcondities / zitplaatsen publiek

1.1 De opdrachtgever draagt zorg voor de volgende spel-, op- en afbouwcondities:

- De opbouwtijd bedraagt ong 1,5 uur, dit geldt idem voor de afbouwtijd.

- De speelruimte is vrij/leeg, goed verlicht, schoon en staat volledig ter beschikking van AridaPoppenTheater vanaf aankomst op de dag en het uur zoals overeengekomen tot het tijdstip waarop AridaPoppenTheater is afgebouwd.

- Het décor heeft een schone, vlakke ondergrond nodig.

- Toegang tot het decor is, in verband met veiligheid en schade, niet toegestaan.

- De speelruimte is ten behoeve van het laden / lossen van decor en apparatuur op een redelijke afstand benaderbaar met een bestelbus / auto.De speelruimte bevindt zich op de begane grond of is bereikbaar via een lift.

- De afstand tussen de eerste rij toeschouwers en de voorkant van het decor is afhankelijk van de opstelling, maar in elk geval ten minste 3 meter.

- De opdrachtgever draagt zorg voor voldoende zitgelegenheid voor het publiek.

- De speelruimte kan eventueel verduisterd worden.

- In de speelruimte is voldoende netvoeding aanwezig (1 afzonderlijke geaarde vrije groep). Er is iemand van de opdrachtgever aanwezig die weet welke stopcontacten AridaPoppenTheater kan gebruiken. Aanwezigheid van laatstgenoemde perso(o)n(en) kan achterwege blijven indien deze informatie vooraf aan AridaPoppenTheater kenbaar is gemaakt.

- Voor de voorstelling is een speelvlak met een diepte van 3 meter en een lengte van 4 meter en een hoogte van 2,5 meter nodig. In speciale gevallen kan de maat van het speelvlak worden verkleind. Echter altijd in overleg vooraf.

- Er is een door de opdrachtgever aangewezen (zaal) verantwoordelijke aanwezig. Deze ziet erop toe dat de toeschouwers zich ordelijk gedragen.

- Alle meegebrachte eigendommen van AridaPoppenTheater (zoals bijvoorbeeld licht- en geluidsinstallaties, decor en poppen) worden uitsluitend op- en afgebouwd en bediend door medewerkers van AridaPoppenTheater.

- Alle meegebrachte eigendommen van AridaPoppenTheater worden uitsluitend gebruikt voor de overeengekomen productie van AridaPoppenTheater. Uitzonderingen dienen van te voren en schriftelijk overeengekomen te zijn.

1.2 Indien de opdrachtgever niet (voldoende) zorg heeft gedragen voor de spel - , op- en afbouwcondities, behoudt AridaPoppenTheater zich het recht voor de voorstelling te annuleren. De opdrachtgever is in dat geval nog steeds de afgesproken prijs verschuldigd.